Väsen

Carnal Records 2018

"Väsen"

Carnal Records 2018

I - Till Sörjerskorna
II - King Of Decay
III - Hveðrungs Mær
IV - Krig
V - Gjallarhorn
VI - Dead Old Eyes
VII - The Devil's Tribe
VIII - Väsen

Released on CD, LP and cassette by Carnal records, 2018

Visual representation:
"Krig lyric video"
"The Devil's Tribe official video"
"Väsen official video"


This album was recorded, mixed and mastered at ”The Gray Studios”, Stockholm in several different sessions throughout 2017 and 2018
Produced, mixed and mastered by Heljarmadr

Line up:
Heljarmadr - Vocals, lead guitar, acoustic guitar, keyboards
Dimman - Drums, fx
Maugrim - Backing guitar
Vediger - Bass

Guest artists:
J. Kvarnbrink - Lyrics to "Till Sörjerskorna"
Mortifero - Choirs on the track "Väsen"

Cover artwork by Axel Torvenius
Band photos by Soile Siirtola
Logo by Luciana Nedelea
Layout by Heljarmadr

Lyrics

I - Till Sörjerskorna

Music and lyrics: Music by Heljarmadr 2016, lyrics by J. Kvarnbrink 2017

Plantera ett frö för dem som lämnats kvar
Låt det växa, ruttna, dö
Nära sörjerskorna här och bortom
Eka genom tomma, ruttna rum
En begravningssång för framtida dop
Från roten till frukten
Där skugga möter skugga
Död möter död
Och vi lever på nytt

Från punkten där vi nollställs
Där vi förförs
Sinistra röster vi förnekats sedan barnsben
Där det som rört sig står så stilla
När skugga står mot form

Det mordiska, kalla, perverterade, förstörda
Allt som skavt, förintat, fördärvat
Vi mördar allt med hedern i behåll
Öppnar dörren till vår helhet
Där djävul och människa flätas samman
Till ett och vilddjuret rasar fritt
Vi mördar allt

Vi planterar ett frö med vår död
Låt det trädet växa, ruttna, dö
Så att döden kan leda psyket mot livets kärna
Växa, ruttna, dö
Från roten till frukten
Där skugga möter skugga
Död möter död
Och vi lever på nytt

Från punkten där vi nollställs
Där vi förförs

II - King of Decay

Music and lyrics: Music by Heljarmadr 2016, lyrics by Heljarmadr 2018

Everything fall apart, all stone erode
Each man die, carved runes wither
The great return into oblivion
All that was born must also, when all is said and done, die

Victorious conqueror
King of decay

Wolf as brother, wolf as foe
Endless strife, all for nothing
The great release of the adversary
All that is left will also, when push comes to shove
Be erased by Chaos, dead and buried
Swallowed by Satan, slain like pigs
And then, when the world returns to emptiness
All that had worth will also be spoiled and laid to waste

King of decay
Master of flies
Leader of rats
Follow him into the grave

King of decay
Master of flies
Leader of rats
Follow him into the great return into oblivion
All that remains must also, when everything is gone
Be devoured by the void, left for dead
Be one with the dark in a nameless grave
As Death reclaims his dominion
All who have lived will be forgotten and and the whole fucking world is dead

III - Hveðrungs Mær

Music and lyrics: Heljarmadr 2017-2018

Tankar bleknar
Så väsenskild från den mundana verkligheten
Vaga anletsdrag
Sädragen suddas ut och efter likformighet kommer främlingsskap
Dårskap och vansinne
Det är som en stor reva i tid och rum
Jag måste bryta mig loss
Jag måste ta mig ut

Jag följer den väg som leder mig bort
från trampade stigar och nedsuttna berg
Jag följer min tynande själ och min kropp
Jag hör hur den bönar och ber

Nej! Jag är ingen fånge, jag är ingen slav
och inget kan hindra mig mer
Jag lämnar allt bakom, tar sikte åstad
mot det vilda, mot det som är höljt i dunkel

Jag vandrar i kyla bland is, snö och vind
bland världarnas otämjda landskap
Min väg leder nedåt mot rötternas dam
Jag hör hur hon viskar

I nattmörkrets dimmor hon leder min väg
Över dånande flod sedan ned och mot norr
Jag lämnar all tid och det kött jag har kvar
på min kropp för att enas med döden

En avgrundsdjup slöja sänker sig runt min härjade kropp
Jag känner hur hon slingrar sina armar runt min bleka bringa
Hon smeker ömt min kind och den försvinner likt ett utblåst ljus
Min kropp, min själ, min tanke, allt blir ett och allt blir intet
Jag är ett med döden, ett med döden!

Tomma salar
Hveðrungs mær
Ett med döden
Hveðrungs mær

IV - Krig

Music and lyrics: Heljarmadr 2016-2017

Jag tänder en eld
En brinnande låga
Jag stinker av hat
Jag rustar för strid

En jagande kraft
En slitande käft
Ett dreglande rovdjur
En tärande vind
för brandrökens slöja
mot gudarnas skådeplats

Upp till kamp
mot allt
Upp till kamp
mot dig själv
Gå i krig
emot allt
Vi tar strid
mot hela världen

I härnad drar
Ulvens kämpar
Med mannamod
Att gå i döden

Härfärd, helfärd
Kamp mot liv och gamman
Gå i krig
Krig mot allt!

En härjande best
En slingrande orm
Ett ylande vilddjur
En isande kyla
Jag hör hur de skriker
När Helvetets portar slås upp
Vi går i krig
Krig mot allt!

V - Gjallarhorn

Music and lyrics: Heljarmadr 2017-2018

Varg, mord, brand
Aska, ben, jord
Sjuk, blek, grå
Svält, hunger, törst

Vi bränner din himmel svart som sot
Ditt vatten vi fryser till is
Vindarna tar ditt skamfyllda hus
Glädjens budskap bespottas

Ja, nu ska fanskapet ut

Likt ulvens, vår boja skall brista
Fromhetens lära besudlas
Kätterska galdrar och runor skall råda
Träck och kräk blir din nya oblat

När det skallande hornet ljuder
Ska lukten av barn vädras ut ur din sakristia
Glädjens budskap bespottas
När det skallande hornet ljuder

Ja, nu ska fanskapet ut

VI - Dead Old Eyes

Music and lyrics by Heljarmadr, music written in 2003, lyrics 2003-2017

Heartbeat overload
My lungs convulse I gasp for air
Adrenaline rush
Fear triggers the mind
Deranged, derailed and paranoid
My mouth is full of demons
Six cold eyes
Six sharp knives
Three hungry beasts from the other side

Howling at the moon
Insanity takes hold again
I run for the abyss
So deep, cold and dark!
Schizophrenic lunacy
My heart is full of evil
Dead old eyes
Sharpened knives
Cut through the veins of the
World that we left behind
Liberating soul and mind

Ever had the feeling, what is the fucking meaning?

Read your bible in the light of the mushroom cloud
Say your prayers to the sound of the gun
Sing your hymns to our symphony of lead
Tell your children everything will be alright

Ever had the feeling, what is the fucking meaning?

VII - The Devil's Tribe

Music and lyrics by Heljarmadr and Dimman 2017-2018

I am the bringer of unholy light
I pour the gas on the flame
Make way for the Devil's tribe
Dead souls cast no shadow

I never aimed to please
I never offered guidance
I came to put despair in your heart
Pissing on your boots
while you enjoyed the sun
I came to put doubts in your mind

You never asked for this
You never saw it coming
I came and pushed the chair in your head
While your self-esteem
Is on an all time low
You came to put an end to everything

I'm standing back to cheer
I cannot help from smiling
You know how to make the Devil proud
Murdering them all
While you enjoy your drink
There are no fucking doubts anymore

I am the harvester of fallen souls
I am the gun in your hand
Make way for the Devil's tribe
Dead souls cast no shadow

VIII - Väsen

Music and lyrics: Musik av Heljarmadr och Dimman, text av Heljarmadr

Jag dröjer kvar, i tystnad dold, när kroppen multnat bort
En sten står kal, en öde grav, min runa vittrar
Jag har vandrat bland er länge nu fast ingen ser min skugga

Jag stryker bland min flock alltjämt fast ingen nånsin ser,
hur tidens tand ej längre tär på gamla leder
När min färd till sist tar slut så finns det ingen kvar
att hedra svunna tiders trolldom, sejd och svartkonst,
Djävulens danser och eldar som brunnit ut.
Nordens kalla vindar, hungern att gå i döden för hövdings kraft,
jarlars mod, ödets makt, vargens bleka syster
För gudars dom, galdrarop, nornors väv, vargens bleka syster

Jag dröjer kvar, i tystnad dold när kroppen multnat bort
En sten står kal, en öde grav, min runa vittrar
Jag har vandrat bland er länge nu fast ingen ser min skugga

Jag stannar kvar här i mitt dunkel tills jag tynat hän
Min sten står blek, ett öde hav av frusna vågor
Jag har strövat här för länge, nu finns intet mer att minnas
Intet är mitt allt